Навчання з питань пожежної безпеки і з питань цивільного захисту та техногенної безпеки

У нашому навчальному комбінаті посадові особи, фахівці та працівники підприємств можуть пройти навчання з питань пожежної безпеки та/або з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. Заняття проводять досвідчені фахівці та викладачі, що мають практичний викладацький стаж і практичний досвід роботи в галузі пожежної безпеки та державного пожежного нагляду.
Існує перелік посад, при призначенні на які працівники зобов’язані проходити навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Система вивчення правил пожежної безпеки здійснюється відповідно до «Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях».
Програма обов’язкового протипожежного інструктажу передбачає, що всі без винятку працівники, які приймаються на роботу, мають пройти первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки.
Програми навчання з питань пожежної безпеки мають бути погоджені з органами Державного пожежного нагляду. Програми мають включати причини можливого виникнення пожежі, заходи їх попередження та дії працівника на випадок виникнення пожежі.
Особи, що наймаються на посади, пов’язані з підвищеною пожежною небезпекою, мають пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за більш складною програмою ніж програма первинного інструктажу.
Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму є обов’язковим для таких посад як електрики, електрозварювальники, апаратники хімічних, нафтопереробних підприємств і т.ін.
Контингент працівників, що має навчатися за програмою пожежно-технічного мінімуму визначається наказом керівника об’єкту.
Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, мають один раз на рік проходити перевірку знань з відповідних нормативних актів пожежної безпеки. Посадові особи проходять перевірку знань періодично один раз на три роки.
Головною метою навчання є отримання персоналом відповідних знань з питань пожежної безпеки та навичок практичних дій на випадок виникнення пожежі.
По закінченню навчання слухачам видаються посвідчення встановленого зразка.

Напишіть нам

  • (не буде опубліковано)